بیمه ما

 • بهترین خدمات بیمه ای را از بیمه ما بخواهید

بیمه عمر و سرمایه گذاری (جام زندگی)

بيمه عمر‌و ‌سرمايه‌گذاري طرح جامع تركيبي از يك بيمه عمر و يك اندوخته سرمايه‌گذاري بوده كه علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخي پوششهاي اضافي، درآمدهايي را با تضمين يك نرخ سود سرمايه‌گذاري مشخص در زمان حيات نصيب بيمه‌گذار مي­نمايد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری (جام زندگی)

بیمه ما
 • info@Mabime.com
 • (025) 37739060
 • قــم - بــلـــوار ســـمیه, نــبش کــوی 26, بیمــه ما

در اين بيمه،

 •    پوشش فوت با انتخاب يك سرمايه پايه فوت فراهم مي‌شود كه قابليت افزايش را در سالهاي آينده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بیمه نامه به بازماندگان پرداخت مي‌شود.
 •    پوشش حيات نيز با جمع‌آوري و انباشت بخشي از وجوه پرداختي بيمه‌گذار در يك اندوخته سرمايه‌گذاري، تامين مي‌شود که اين اندوخته مي­تواند با هدف تامين دوره بازنشستگي يا ساير مقاصد مالي فرد در آينده، تشكيل شده است.

به همين منوال، مبالغ پرداختي بيمه‌گذار نيز به دو مؤلفه حق بيمه پوشش فوت و سپرده سرمايه‌گذاري (حق بيمه پوشش حيات) تقسيم مي‌شود. در اين بيمه­ نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنين تامين دوران بازنشستگي برخي پوششهاي اضافي ديگر نيز پيش‌بيني شده كه هر يك از آنها با اختصاص حق بيمه مربوط به خود، تعهدات اضافي را براي بيمه‌گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر از بيمه‌شده حمايت مي‌كند. به طور كلي اين بيمه‌نامه از حيث تنوع پوششها و نحوه ارائه آنها جامع‌ترين بيمه‌نامه موجود در جهان است كه اغلب نيازهاي معيشتي يك خانواده را براي مدتي طولاني تامين نموده و مزاياي آن نقش بسيار سودمندي در حيات اقتصادي و رفاه اجتماعي فرد و خانواده‌اش دارد.

در بيمه عمروسرمايه‌گذاري، بيمه ­شده بر پايه نيازهاي خود و خانواده در ابتدا سرمايه‌اي را به عنوان سرمايه پايه بيمه انتخاب مي‌كند و به تناسب سرمايه انتخابي و همچنين با توجه به تمايل و توان مالي خود، مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه در قراردادهای فروش جمعی، سه‌ماهه شش‌ماهه، سالانه و یا یکجا) برمي‌گزيند.حق بيمه‌هاي پرداختي پس از كسر حق بيمه لازم براي پوشش فوت، هزينه­ هاي بيمه ­نامه، ماليات بر ارزش افزوده و پوششهاي اضافي، به اندوخته سرمايه‌گذاري افزوده مي‌شود.اين اندوخته، طي سالهاي بعد با افزوده شدن حق ­بيمه‌ها و اختصاص سود به آنها، افزايش يافته و با تشكيل يك سرمايه حيات، پس‌اندازي مطمئن براي رفع نيازهاي احتمالي و برنامه‌هاي آينده بيمه شده خواهد بود. نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر انفرادی در دو سال اول 16 درصد ، در دو سال دوم 13 درصد و از آن پس 10 درصد میباشد .

 

پوششهای بیمه ای

 •       فوت

1.  پوشش فوت به هر علت

بيمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده در هر سال بیمه ­ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ­ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه­ نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می­تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت به میزان 5، 10 و یا 15 درصد در هر سال را داشته باشد.سرمایه این پوشش از یک تا 25 برابر حق بیمه سال اول و تا سقف 5.000.000.000 ریال می باشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، حداکثر سرمایه قابل ارائه پوشش فوت به هر علت برای بیمه شدگان کمتر از 19 سال(18سال کمتر) تا سقف 500.000.000 ریال میباشد .

 

 •       حادثه

2.  پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت انتخاب این پوشش و فوت ناشی از حادثه بیمه شده، سرمايه فوت ناشي از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت و اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت به استفاده كنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار می­تواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

تعریف حادثه : عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.

 

3. پوشش نقص عضو ناشی ازحادثه

دراين پوشش بيمه­ گرمتعهداست در صورت نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم ناشي از حادثه بيمه­ شده طي مدت بيمه­ نامه حسب درصد ازكارافتادگي و متناسب با شرايط و ضوابط اختصاصي اين پوشش، درصدي از سرمايه نقص عضو را به وي پرداخت نمايد. لازم به ذكر است سرمايه نقص عضو برابر 100 درصد سرمايه فوت به هر علت تعيين مي­گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

 

4. هزينه­ هاي پزشكي ناشي از حادثه

در اين پوشش بيمه­ گر متعهد است هزینه­ های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را پرداخت نماید. سرمایه این پوشش برای کلیه بیمه شده­گان معادل 20 درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف 500.000.000 ریال می­باشد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

 

 •       ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری یا حادثه

5. پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بر اثر ازكارافتادگي كامل و دائم

در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ( ناشی از حادثه یا بیماری) وی از پرداخت حق بیمه سنوات آتی معاف خواهد شد. این پوشش به بیمه شده قابل ارائه است. در گذشته داشتن شغل برای بیمه ­گذار از شروط اصلی ارائه این پوشش بوده که به منظور افزایش سطح خدمات رسانی به بیمه­ گذاران شرط شغلی حذف شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر ارائه پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه برای اقشاری همچون

 •  بازنشسته،
 •  خانه ­دار،
 •  سرباز،
 •  دانشجو و محصل

بلامانع است. شرایط سنی جهت ارائه این پوشش از سن 18 الی 60 سال می باشد اما تعهدات این پوشش شامل تمام مدت بیمه نامه است. بدین معنا که در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده حداکثر تا سن 60 سالگی بیمه شده یا تا انتهای مدت بیمه نامه (هرکدام زودتر بود)، معاف خواهد بود. همچنین لازم به توضیح است چنانچه حق ­بیمه پرداختی بیمه ­نامه بصورت افزایشی انتخاب شده باشد، افزایش­های مربوطه نیز مشمول این معافیت خواهد بود. در صورت بروز ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده در مدت قرارداد، شرکت بیمه ما متعهد به پرداخت حق ­بیمه بوده و سرمایه ­گذاری بیمه ­نامه طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. در زمان پرداخت حق ­بیمه از جانب شرکت بیمه (دوره معافیت)، در صورت تمایل بیمه­ گذار با پرداخت حق بیمه پوششهای اضافی ارائه آنها ممکن خواهد بود.

 

6. پوشش مستمری بیکاری درصورت ازکارافتادگی کامل ودائم ناشی از بیماری یا حادثه

چنانچه بیمه شده به هر علتي (ناشی از بیماری یا حادثه) دچار ازكارافتادگي كامل و دائم شود، علاوه بر معافيت از پرداخت حق بيمه، تا انتهای مدت بیمه نامه یا حداکثر تا 10 سال و یا حداکثر تا سن 60 سالگی بیمه شده (هرکدام زودتر بود)، نيز مستمري بیکاری دريافت خواهد نمود . ميزان پرداخت ساليانه این مستمري ضریبی از حق بیمه پرداختی می­باشد که به انتخاب بیمه ­گذار می­تواند از 1 تا 3 برابر مبلغ آخرين حق بيمه پرداختي تغییر نماید. این پوشش به بیمه­ شدگان بین 18 تا 60 سال قابل ارائه می­باشد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه می­باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

 

 

 •       امراض خاص

7.  پوشش غرامت بیماری­های خاص

شرکت بیمه "مامکلف است در صورت ابتلا بیمه ­شده به هریک از بیماری­های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه­ گر، معادل 30 درصد سرمايه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 500.000.000 ريال به وي پرداخت نماید. نکته قابل اشاره در مورد این پوشش، پرداخت غرامت ( فارغ از هزینه انجام شده برای درمان بیماری) معادل سقف این پوشش در هر سال بیمه­ ای است. بیماری­های تحت پوشش عبارتند از:

 • انواع سرطان
 • سكته قلبي
 • سكته مغزي
 • عمل جراحي قلب باز
 • پيوند اعضاي اصلي بدن

همچنین ارائه این پوشش در خصوص هر یک از بیماری­های مورد اشاره با تائید بیمه­ گر امکان پذیر می­باشد. بدین معنا که بیمه­ شده می­تواند در سال­های مختلف بیمه­ ای و با شرط خرید این پوشش از سرمایه مربوطه در خصوص بیماری­های فوق الذکر (هر بیماری تنها یک بار) استفاده نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه­ شدگان 1 تا 60 سال قابل ارائه می­باشد.

 

سایر ویژگی­های بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری طرح جامع

 •  واریزمتفرقه: به منظور تقویت اندوخته سرمایه­ گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و چه در طی مدت بیمه­نامه) می­تواند وجهی را تحت عنوان واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید.
 •  مدت بيمه نامه: 5 الي 30 سال
 •  سن بيمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن 65 سالگي
 •  حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : 75 سالگي
 •  روش پرداخت حق ­بيمه: يكجا، ساليانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه (فقط برای فروش جمعی)
 •  حق­ بيمه: حداقل حق بيمه یکجا: 30.000.000 ریال،
 •  حداقل حق بیمه سالانه: 3.000.000 ريال
 •  حداقل مبلغ هر قسط: 750.000 ريال
 •  ضریب افزايش سالانه حق بیمه: 0، %5، %10، %15 و %20 (به انتخاب بيمه گذار)
 •  ضریب افزايش سالانه سرمايه فوت: 0، %5، %10 و %15 (به انتخاب بيمه گذار)

 

مشارکت در منافع

در بيمه‌نامه‌هاي عمر وسرمايه‌گذاري، بيمه‌گذار علاوه بر سود علي‌الحساب تضميني، در 90% منافع حاصل از سرمايه ­گذاري بيمه‌گر بر روي ذخيره بيمه‌نامه‌ مشاركت دارد و اين مشاركت بصورت افزايش اندوخته سرمايه‌گذاري به استفاده‌كننده از بيمه‌نامه  پرداخت مي‌گردد. منظور بيمه‌گران از قراردادهاي با مشاركت، آن است كه در پايان مدت بيمه، علاوه بر سرمايه و اندوخته اوليه، مبلغي اضافه به بيمه‌گذار پرداخت شود تا از اين راه تا حد ممكن آثار تورم خنثي شده و مزاياي بيمه‌هاي‌ عمر جالبتر و افزون‌تر باشد. عمل مشاركت در منافع موجب مي‌گردد كه قسمت بزرگي از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود كه اين ابزاری براي تعديل و تصحيح نرخ سود می­باشد. سود مشاركت در منافع حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه ­نامه هاي‌ عمروسرمايه‌گذاري با توجه به عواملي نظير طول دوره مشاركت بيمه‌گذار در پرداخت حق بيمه طي سال مالي و همچنين زمان پرداخت حق­ بيمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزيع مي‌شود. مشارکت در منافع، سودي علاوه بر نرخ بهره (سود) فني است که در محاسبات لحاظ مي‌گردد و در محاسبه و پرداخت سرمايه به صورت تضميني، به بيمه گذار منعکس مي‌شود.

 

بر اساس سوابق سال­های گذشته، سود قطعی برای بیمه­ نامه­ های صادره در سالهای 91 ، 92 ،93 ، 94 ، 95 ، 96 و 97 به ترتیب 27 ،27/1، 27/5، 27 ، 24/44، 19/6 و 22/5 محاسبه شده و به حساب اندوخته بیمه ­نامه­ ها منظور گردیده است.

 

بیمه نامه آتش سوزی

خدمات بیمه ای آتش سوزی بیمه "ما" به زندگی، خانه و کاشانه شما آرامش و آسایش می بخشد.

بیمه انرژی

با انتخاب بیمه انرژی در "بیمه ما" (ملت ایران) گامی بزرگ در توسعه صنعت ملی کشور ایران برداشته اید.
2020

بیمه ما نمایندگی رضا بخشنده با اصل حسن نیت همیشه در کنار شما بوده است. مشاوران حرفه ای بیمه ما دلسوزانه و متخصصانه مشاوره می دهند.

نــبش کــوی 26, بیمــه ما
(شنبه - 5شنبه)
(9,14 - 16.30,21)

هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

عضویت در خبرنامه بیمه ما

برای اطلاع از آخرین آگهی ها ، اخبار و تخفیفات بیمه ما آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
نه, ممنون